Komunikacija eholokacija – 15./16.4.2022 Monfort, Obala Portorož

Delite

Facebook
Twitter
LinkedIn

intermedijski performance/performance intermediale

Jasna Hribernik ·  Ljoba Jenče

Mauricio Valdés San Emeterio

sodelavci/collaboratori:

Mark Franklin · The Oceania project

Borut Čelik

doc. dr. Andreea Oarga-Mulec, UNG

Zala Zia Lenárdič

Tomaž Šimnovec

doc. dr. Nagisa Moritoki Škof

produkcija/produzione White Balance in/e Pajn

in/e

Morigenos · 20 let · 20 anni

Vsak žvižg ima svojo zgodbo./Ogni fischio ha la sua storia.

20 let raziskovanja življenja delfinov v Tržaškem zalivu./20 anni di ricerca sui delfini nel Golfo di Trieste.

KOMUNIKACIJA EHOLOKACIJA , eksperimentalni performativni, interaktivni projekt  želi ustvariti problemska polja današnjega časa, nakazati nove civilizacijske paradigme, misliti druge svetove,  ki bodo še nastali. Problematizira čas preloma, prihodnost planeta Zemlja v tranziciji.

»Komunikacija kot neprekinjena in neskončna izmenjava informacij na različne načine: na valovih eholokacije, več tisoč kilometrov, in če razmišljamo o vesolju, v neizmernih eonih. Informacije, ki sčasoma pripeljejo do dialoga, potujejo v vseh medijih, svilnata morska voda, ki pokriva večino našega planeta, pa je tisti podporni medij, vzporedno vesolje na našem planetu, paralelno s človeškim. Neraziskana in večinoma neznana. Toda seže do nas na načine, ki jih morda sploh še ne razumemo. Kiti s seboj nosijo veliko skrivnost globin že milijone let.« (Andreea Oarga Mulec)                                                                                                                

Il progetto performativo sperimentale COMUNICAZIONE ECOLOCAZIONE è stato concepito come un’interconnessione trasversale di contesti selezionati nel campo della scienza e dell’arte. Stabilire un’interazione tra i processi scientifici nell’ambito della biologia e le strategie artistiche della pratica artistica contemporanea avviene con uno scopo. Il progetto si propone infatti l’obiettivo di creare campi problematici, indicare nuovi paradigmi di civiltà, altri mondi che devono ancora emergere; esaminare il momento di svolta, il futuro del pianeta Terra in transizione.

»La comunicazione come scambio continuo e infinito di informazioni in diversi modi: tramite onde di ecolocazione, per migliaia di chilometri, e se pensiamo a livello dell’universo, in eoni incommensurabili. Le informazioni che gradualmente portano al dialogo viaggiano attraverso tutti i mezzi, e l’acqua di mare setosa che ricopre la maggior parte del nostro pianeta è un mezzo di supporto, ancora inesplorato e per lo più sconosciuto, un universo sul nostro pianeta, parallelo a quello umano, ma che ci raggiunge in modi che al momento forse ancora nemmeno comprendiamo.« (Andreea Oarga Mulec)

Društvo Morigenos

Morigenos-slovensko društvo za morske sesalce je neodvisna in neprofitna strokovna nevladna

organizacija, ki se skozi znanstveno raziskovanje in izobraževanje zavzema za varstvo morja in njegovih prebivalcev. Od leta 2002 preučujejo in spremljajo delfine v slovenskih vodah.

Raziskovanje pa izvajajo tudi v sosednjih hrvaških in italijanskih vodah. Zbiranje znanstvenih podatkov omogoča boljše poznavanje in učinkovitejše varstvo populacije delfinov, ki tu živi. Danes na območju slovenskega morja poznamo več kot150 delfinov, od katerih jih okoli 70 videvamo redno. Danes so “slovenski delfini eni izmed najbolje preučenih v celotnem Jadranu.

Associazione Morigenos

Morigenos – Società Slovena dei Mammiferi Marini è un’ organizzazione indipendente, no-profit e non governativa che si occupa di conservazione marina attraverso l’educazione e la ricerca scientifica. Abbiamo studiato i delfini nel Golfo di Trieste a partire dal 2002. La ricerca scientifica ci permette di capire e proteggere meglio la popolazione dei delfini che vivono in quelta area, 70 dei quali vengono avvisati regolarmente. Oggi questi esemplari sono tra i delfini più studiati di tutto il mare Adriatico.

15.4.2022 ob/alle 19.00 in/e alle 20.30

16.4.2022 ob/alle 19.00

MONFORT · nekdanje skladišče soli/ex

magazzino del sale · Obala Portorož

trailerslo • https://vimeo.com/690167179 eng • https://vimeo.com/690034855

Vstopnina/biglietto d’ingressoprostovoljni prispevki in donacije/contributi volontari e donazioni

Info: info@avditorij.si www.avditorij.si

Prispevki

podatki za placilo