Koncerti

PROGRAMI KONCERTOV IN PRIPOVEDOVALSKIH DOGODKOV

»Trideset let in več je gospa Ljoba povezana z ljudsko pesmijo, kot poslušalka, zbiralka, preučevalka in predvsem kot interpretka. V ljudski kulturi in glasbi je z dušo, saj je tudi duša ljudske pesmi osvojila njo s svojim nagovorom. Zdaj pevka nagovarja nas in nam pripoveduje, da ljudska pesem ni zgolj eden od glasbenih žanrov, ampak je posredovalka večno veljavnih misli. Gospa Ljoba Jenče želi ljubiteljem in vsem nam posredovati bogato kulturno izročilo. Mladim, starim, vsem tistim, ki so usmerjeni bolj v urbano kulturo ali tistim, ki so usmerjeni bolj v rustikalno kulturo. Zato ima Ljobina poustvarjalnost mnogotere obraze od tradicionalne interpretativnosti do čiste osebne, od folklorne dediščine do koncertnega odra. Želi, da ljudska pesem nagovori slehernika. Tako s svojo glasbeno, kot besedno poetiko. Od elementarne rezijanske vokalne glasbe do najnovejše identitetne podobe ljubezenskih pesmi, v katere so zavita stoletna umetnostna sporočila. Pevka sledi tisti Herderjevi* misli, ki jo je ta veliki kulturni nemški reformator in pastor napisal pred več kot dvesto leti in velja še danes, posebno tudi za Ljobino petje, ko je rekel:

Ljudska pesem je sporazum duše s sama seboj in njena lepota je v naravnosti in elementarnosti. *«

Dr. Marko Terseglav

Obrazec za naročilo koncerta

ZA ODRASLO PUBLIKO

PERNAHTNA NIT/O LEPA MOJA VIDA

koncert s projekcijo za glas, klavir in saksofon 

Ljoba Jenče, glas, Zoran Škrinjar, klavir, Lenart Krečič, saksofon, Jasna Hribernik, video

Slovenske ljudske balade in ljubezenske pesmi.

SLOVENIJA. ODMEVI VEČNOSTI

 koncert za glas, violo da gamba in pozavno

Ljoba Jenče, Domen Marinčič, Žan Tkalec

Slovenske mitološke, obredne, pripovedne pesmi, ki so objavljene na istoimenski zgoščenki in s prevodi v angleški jezik objavljene z vsemi besedili in komentarji.

DEVICE TRI KRESUJEJO

Slovenske ljudske pripovedne pesmi

Ljoba Jenče, glas in gong s Tomažem Plahutnikom na citrah

PREDI, PREDI HĆÍ MOJÁ

etno koncert ljudske viže in pesmi iz obrobja slovenskih pokrajin 

Ljoba Jenče, glas, istrski bajs in Marino Kranjac, glas, violina, istrski meh, mandola

SREDNJEVEŠKI EP PARZIVAL, III. knjiga,  Wolframa iz Eschenbacha(1170-1220)

 

Petje minezanga, pripovedovanje zgodbe, recitiranje.

Ljoba Jenče, pevka, pripovedovalka, Marjana Benčina prevajalka, pevka, recitatorka, 

Ivan Peternelj, gledališki igralec. 

 

Parzival je najlepši ep srednjeveške Evrope in predstavlja prvo delo o posamezniku, individuumu. Mladenič najde sveti gral, a ga zaradi mladosti in neukosti izgubi. Zavoljo svojih napak se zapleta, a po notranji preobrazbi postane gralov kralj.  Dogodek traja približno uro in pol, odvisno od uvoda in publike, petje pripovedovanje in recitacija. Wolfram je kot vitez živel tudi na Slovenskem na področju v okolici Ptuja.

KOMUNIKACIJA EHOLOKACIJA – multimedijska instalacija

 

Jasna Hribernik in Ljoba Jenče v sodelovanju z: Markom Franklinom/The Oceania project, Borutom Čelikom, doc. dr. Andreeo Oarga-Mulec, Univerzo v Novi Gorici, doc. dr. Janezom Mulcem, ZRC SAZU, Tomažem Šimnovcem ter Zalo Zio Lenardič.

Dialog z največjimi bitji sveta, s kiti. Znanost in umetnost si prideta nasproti z zaznavami komunikacij svetov, običajnim ušesom neslišnih, a ključnih za naše bivanje. Saj v resnici obstajajo, nenehno nastajajo in z zaznavanjem prostora osmišljajo in hkrati zamejujejo naše bivanje. Ob doživetju predstave se zavemo neskončnosti zvočnega in bivanjskega polja.

Potrebujemo prostor galerije ali dvorane z možnostjo montaže instalacije.

ZA OTROKE

SRČNA MOČ – ali KONJIČEK, KI V RITKI PISKA – Ljoba Jenče – samostojni nastop

 

Ljudska glasbila in pesmice za otroke skozi letne čase in pokrajine,

Po želji je lahko zgolj pravljična ura

Za vrtce in I.,II. tirado

PERESCE ZLATEGA PTIČKA – pravljice za otroke iz slovenskega izročila 

Ljoba Jenče, glas, citrice, lira, kamenčki, gudalo

Za najmlajše v vrtcih, družinah ter šoloobvezne otroke v I. in II. triadi.

podatki za placilo